Hoe ziet de toekomst in Artificial Intelligence er uit voor Den Haag?

Artificial intelligence speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. In de toekomst gaan we gigantische veranderingen zien. Verschillende (werk-)rollen zullen digitaal overgenomen worden. Het is nog onduidelijk welke plek wij, mensen, zullen aannemen binnen de maatschappij. Wellicht leven we binnen honderd jaar wel compleet in een digitale wereld. En dat allemaal door de vlucht die AI momenteel neemt.

Wat is CLAIRE?

Een bestuurseenheid die zich inzet om artificial intelligence (AI) naar een hoger niveau te tillen, is CLAIRE (The Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe). CLAIRE werkt aan het versterken van de onderzoeken en ontwikkelingen van AI binnen Europa. Deze organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het verlengen van de menselijke intelligentie. Waar zij zich op richt, is het funderen van huidige projecten binnen de AI-wetenschap. Van nieuwe onderzoeken, tot het ondersteunen van Europese belangen.

Gelokaliseerd in Den Haag

Den Haag is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling op het gebied van (digitale) innovatie en duurzaamheid, om zo een positieve impact op de samenleving te maken. Mede daarom is CLAIRE’s hoofdkantoor gevestigd in Den Haag. Niet alleen trekt CLAIRE nieuw talent, onderzoek en innovatie aan naar Den Haag, met CLAIRE wordt Nederland een middelpunt voor artificial intelligence binnen Europa!

In het hoofdkantoor besteedt CLAIRE speciale aandacht aan onder andere artificial intelligence in de publieke sector, AI in de computer- en data-infrastructuur en de AI voor de ontwikkeling van het sociale welzijn. Verder werkt CLAIRE ook samen met de Nederlandse AI Coalitie, de Europese Commissie en nog vele andere partijen rondom Europa. Dit allemaal om AI zo optimaal mogelijk voor ons allemaal in te zetten.

Wat is er mogelijk met Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence kun je ontzettend breed inzetten. Denk hierbij aan nieuwe vormen van productie, diensten en medische behandelingen. Sectoren als het onderwijs, voedselverbouwing en de gezondheidszorg kunnen gigantische stappen zetten met behulp van artificial intelligence.

Maar ook roept AI vele vraagstukken op voor de toekomst. Hoeveel mensen gaan hun banen verliezen? Hoe blijven privacy en data beschermd? Hoe maken en handhaven we de nieuwe regels en wetten rondom artificial intelligence?

Het navigeren van AI

Bij CLAIRE vindt men het belangrijk dat de focus van AI niet ligt op het vervangen van de menselijke intelligentie, maar juist het verrijken ervan. Daarom vindt CLAIRE het belangrijk dat er goede grondregels worden gelegd rondom AI. Het ‘Responsible Research and Innovation’, oftewel RRI, bouwt aan structuren die kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen om ervoor zorgen dat iedereen deze regels in acht neemt.

We staan pas aan het begin van een ware AI-revolutie en CLAIRE benadrukt dat zij graag een leidende rol aan wil nemen en daarbij verantwoording neemt binnen deze industrie. Zij legt de focus op meer nauwe samenwerkingen, tussen bestaande en nieuwe labs, betere coördinatie, het verhogen van de hoeveelheid onderzoeken. Ook de zoektocht naar nieuwe talenten en innovaties wordt voortgezet op het gebied van artificial intelligence.

The Hague Humanity Hub

CLAIRE zit gevestigd in The Hague Humanity Hub. De The Hague Humanity Hub is een ware community rondom innovatie. Er hangt een open, transparante sfeer waarin samenwerkingen en kennisuitwisselingen worden gestimuleerd. Verder vinden er ook evenementen plaats die voor en door de community georganiseerd zijn. Ook eens met andere professionals in gesprek gaan? Huur dan een flexwerkplek en krijg toegang tot evenementen en het Hub Café.

Gepubliceerd op dinsdag 27 september, 2022 / Security / Impact